Alle producten op de site CBD-Certified.com zijn van 100% natuurlijke oorsprong en vervaardigd in de Europese Unie door producenten en fabrikanten die erkend zijn vanwege hun ecologisch verantwoorde ethiek, hun ervaring en hun knowhow.

Alle aangeboden producten voldoen volledig aan de wetgeving die momenteel van kracht is in Frankrijk en binnen de Europese Unie.

De herkomst, kwaliteit en exacte samenstelling van elk product zijn geanalyseerd en gecertificeerd door een Europees, onafhankelijk en erkend laboratorium. Het aldus door het laboratorium opgestelde analysecertificaat kan voor elk product op onze site worden geraadpleegd aan de hand van de foto's op de productfiche.